Prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádostech v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 753 dne 24. 4. 2023 schválila prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti dle čl. H. odst. 1 Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023 na 30. 6. 2023.