Vyhlášené opatření:  
Opatření č. 8:

FOND SOLIDARITY - prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených MČ HMP

 

Kompletní znění vyhlášení:

Vyhlášení programu (pdf, 261 kB)

Lhůta pro podání žádostí:

od 12. 07. 2021 do 30. 07. 2021

Konzultační středisko ke zpracování projektů:

Odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení regionálního školství, Jungmannova 35/29, Praha 1

Termíny konzultací:

Informace telefonicky nebo osobní konzultace (na přepážce č. 43) po předchozí telefonické domluvě. Konzultace nebudou poskytovány v den termínu odevzdání žádosti.

Kontaktní osoba:

Ing. Pavlína Gucká, tel. 236 005 242, e-mail: pavlina.gucka@praha.eu

Místa podání žádostí:

Hlavní podatelna Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Způsob podání:        

Osobně do podatelny, datovou schránkou nebo držitelem poštovní licence (rozhoduje datum odeslání žádosti na pobočce České pošty, nejpozději v den uzávěrky) v obálce označené „SML  MHMP – Program MČ HMP", která bude obsahovat jedno tištěné vyhotovení žádosti o grant (bez fólií a obalů).

Formulář žádosti:

Stáhněte si níže aktuální verzi formuláře žádosti o grant.

Žádost o grant: https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=f6b05784-1d4d-49cf-9e53-1df31a65c6e8

(pro otevření žádosti je nutné mít nainstalovanou aplikaci Software602 Form Filler)

Návod pro instalaci a použití Software602 Form Filler formuláře:

1. stáhněte si a nainstalujte aplikace Software602 Form Filler 4

2. stáhněte si a uložte formulář žádosti o poskytnutí grantu pro aktuální rok

3. spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář

4. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj naskenované kopie požadovaných dokladů (v případě podání obou opatření jedním žadatelem se opatření podávají jednou žádostí)

5. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko na konci formuláře)

6. soubor ve formátu zfo odešlěte - tlačítko odeslat žádost (kopie žádosti)

7. soubor ve formátu zfo vytiskněte, podepište, případně orazítkujte a k výtisku žádosti přiložte požadované doklady (originál žádosti)