Usnesením Zastupitelstva hl. města Prahy č. 34/52 ze dne 22. 2. 2018 byly schváleny granty škol zřizovaných městskými částmi hl. m. Prahy a žadatelů, jejichž celková výše přesáhla 200 tis. Kč.

Výsledky grantového řízení naleznete na Grantovém portálu hl. města Prahy.