Archiv informací o grantových řízeních pro roky 2007 - 2019

Zpět na aktuální program

2019

Program pro rok 2019 (s ukončením realizace v roce 2020)

Program byl vyhlášen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2704 ze dne 23. 10. 2018 a zveřejněn byl dne 25. 10. 2018 s přijímáním žádostí v termínu od 10. 12. 2018 do 7. 1. 2019.

Schválení grantů ŽP 2019:

Grantyu kterých schválená částka pro jeden projekt nepřesahuje 200 tisíc Kč, a granty pro příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou byly přiděleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 940 ze dne 20. 5. 2019.
Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt přesahuje 200 tisíc Kč, a granty pro příspěvkové organizace zřízené městskými částmi hl. m. Prahy byly přiděleny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/31 ze dne 24. 5. 2019.
S úspěšnými žadateli o grant bude uzavřena dotační smlouva podle schváleného vzoru.

Dokumenty ke stažení:

2018

Grantový program pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019)

Grantový program byl vyhlášen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2636 ze dne 31. 10. 2017 a zveřejněn byl dne 1. 11. 2017 s přijímáním žádostí v termínu od 4. 12. 2017 do 14. 12. 2017.

Schválení grantů ŽP 2018:

Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt nepřesahuje 200 tisíc Kč, a granty pro příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou byly přiděleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 821 ze dne 17. 4. 2018 (odkaz na usnesení + přílohy, formát PDF).
Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt přesahuje 200 tisíc Kč, a granty pro příspěvkové organizace zřízené městskými částmi hl. m. Prahy byly přiděleny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/113 ze dne 17. 5. 2018 (odkaz na usnesení + přílohy, formát PDF). S úspěšnými žadateli o grant bude uzavřena dotační smlouva podle schváleného vzoru.

Dokumenty ke stažení:

2017

Grantové řízení pro rok 2017 (s ukončením realizace v roce 2018)

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2737 ze dne 8. 11. 2016 a zveřejněno dne 9. 11. 2016. Přijímání žádostí bylo ukončeno dne 20. 12. 2016.

Schválení grantů ŽP 2017:

Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt nepřesahuje 200 tisíc Kč, byly přiděleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 866 ze dne 18. 4. 2017. Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt přesahuje 200 tisíc Kč, a granty pro příspěvkové organizace zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, byly schváleny usnesením Zastupitelstva HMP č. 26/45 ze dne 27. 4. 2017. S úspěšnými žadateli o grant byla uzavřena dotační smlouva podle schváleného vzoru.

Dokumenty ke stažení:

2016

Grantové řízení pro rok 2016 (s ukončením realizace v roce 2017)

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2659 ze dne 27. 10. 2015 a zveřejněno dne 30. 10. 2015. Přijímání žádostí bylo ukončeno dne 16. 12. 2015.

Schválení grantů ŽP 2016:

Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt nepřesahuje 200 tisíc Kč včetně grantu, byly přiděleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 947 ze dne 26. 4. 2016. Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt přesahuje 200 tisíc Kč, a granty pro příspěvkové organizace zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, byly schváleny usnesením Zastupitelstva HMP č. 16/77 ze dne 28. 4. 2015. S úspěšnými žadateli o grant byla uzavřena dotační smlouva podle schváleného vzoru.

Dokumenty ke stažení:

 

2015

Grantové řízení pro rok 2015 (s ukončením realizace v roce 2016)

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3289 ze dne 19. 12. 2014 a zveřejněno bylo 19. 12. 2014. Přijímání žádostí bylo ukončeno dne 21. 1. 2015.

Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt nepřesahuje 200 tisíc Kč, byly přiděleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1213 ze dne26. 5. 2015. Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt přesahuje 200 tisíc Kč, a granty pro příspěvkové organizace zřízené městskými částmi, byly schváleny usnesením Zastupitelstva HMP č. 7/83 ze dne 28. 5. 2015. S úspěšnými žadateli o grant byla uzavřena dotační smlouva podle schváleného vzoru.

Dokumenty ke stažení:

2014

Grantové řízení pro rok 2014 (s ukončením realizace v roce 2015)

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2079 ze dne 12.11.2013 (usnesení + přílohy, PDF formát, 871 kbyte) a zveřejněno bylo 15.11.2013Přijímání žádostí bylo ukončeno dne 19.12.2013.

Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt nepřesahuje 200 tisíc Kč, a granty pro příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou, byly přiděleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 813 ze dne 22. 4. 2014 (odkaz na usnesení + přílohy).
Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt přesahuje 200 tisíc Kč, a granty pro příspěvkové organizace zřízené městskými částmi, byly schváleny usnesením Zastupitelstva HMP č. 38/16 ze dne 24. 4. 2014 (odkaz na usnesení + přílohy).
S úspěšnými žadateli o grant byla následně uzavřena dotační smlouva podle schváleného vzoru.

Dokumenty ke stažení:

2013

Grantové řízení pro rok 2013 (s ukončením realizace v roce 2014)

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1957 ze dne 20. 11. 2012 a zveřejněno bylo 23. 11. 2012 s přijímáním žádostí do 9. 1. 2013. Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt nepřesahuje 200 tisíc Kč, byly přiděleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 829 ze dne 21. 5. 2013.
Projednání grantů s navrženou částkou nad 200 tis. Kč a grantů pro příspěvkové organizace zřízené MČ proběhlo na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 20. 6. 2013, granty byly přiděleny usnesením ZHMP č. 30/97 ze dne 20. 6. 2013. Následně byly uzavřeny s realizátory projektů dotační smlouvy.

2012

Grantové řízení pro rok 2012 (s ukončením realizace v roce 2013)

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1741 ze dne 8. 11. 2011 ( usnesení + přílohy, PDF formát, 753 kbyte) a zveřejněno bylo 11. 11. 2011 s ukončením přijímání žádostí dne 19. 12. 2011. K přidělení grantů došlo na zasedání Rady hl. m. Prahy dne 22. 5. 2012 (viz usnesení Rady hl.m. Prahy č. 688 ze dne 22. 5. 2012) a na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne ze dne  24. 5. 2012 (viz usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy 17/48 ze dne 24.5.2012). Následně byly postupně uzavřeny smlouvy s realizátory projektů.

Dokumenty ke stažení:

2011

Grantové řízení pro rok 2011 (s ukončením realizace v roce 2012)

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl.m. Prahy č. 1969 ze dne 14.12.2010 a zveřejněno bylo 16.12. 2010 s ukončením přijímání žádostí dne 24.1. 2011. K přidělení grantů došlo na zasedání Rady hl. m. Prahy dne 17. 5. 2011 (viz usnesení Rady hl.m. Prahy č. 653 ze dne 17. 5. 2011) a na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 26. 5. 2010 (viz usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy 7/11 ze dne 26.5.2011). Následně byly uzavřeny smlouvy s realizátory projektů.

2010

Grantové řízení pro rok 2010 (s ukončením realizace v roce 2011)

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl.m. Prahy č. 1870 ze dne  8.12.2009 a zveřejněno bylo 15.12. 2009 s ukončením přijímání žádostí dne 18.1. 2010. K přidělení grantů došlo na zasedání Rady hl. m. Prahy dne 18. 5. 2010 (viz usnesení Rady hl.m. Prahy č. 700 ze dne 18. 5. 2010). Následně budou uzavřeny smlouvy s realizátory projektů.

2009

Grantové řízení pro rok 2009 (s ukončením realizace v roce 2010), 2. kolo - přijímání žádostí bylo ukončeno k 10.8. 2009:

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl.m. Prahy č. 949 ze dne 21.7.2009 a zveřejněno bylo 24.7. 2009 s ukončením přijímání žádostí dne 10.8. 2009. Ke schválení žádostí došlo na zasedání Rady hl.m. Prahy dne 10. 11. 2009 (viz usnesení Rady hl.m. Prahy č. 1628 ze dne 10. 11. 2009). Následně budou uzavřeny smlouvy s realizátory projektů.

  • Závazný vzor finančního vyúčtování projektů z grantového řízení pro rok 2009
    soubor ve formátu MS-word /49,5 kbyte/, soubor ve formátu MS-excel /23 kbyte/
  • usnesení Rady HMP č. 1628 ze dne 10.11. 2009 včetně příloh ( formát PDF, 242 kByte)
    (Seznam podaných projektů v rámci grantové podpory pro oblast ŽP v roce 2009 /s ukončením realizace v roce 2010/, 2. kolo, s uvedením navržené částky)
  • grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního  prostředí hl.m. Prahy pro rok 2009 (s ukončením realizace v roce 2010), 2. kolo - Příloha č. 2 k usnesení (formát MS-word, 208 kByte, pouze informativně – přijímání žádostí již bylo ukončeno)
  • Pozn.: Pro 2.kolo grantů zbývá v rozpočtu hl.m. Prahy částka 1.837 tis.Kč.

 

Upozornění:
Podle schválené Koncepce ( příl. č.1 usnes. Rady HMP č.227/2009 ) mohou žadatelé v rámci grantového řízení v oblasti ŽP v jednom kalendářním roce podat max. 3 různé žádosti o grant.
 


Grantové řízení pro rok 2009 (s ukončením realizace v roce 2010), 1. kolo - přijímání žádostí bylo ukončeno k 6.4. 2009:

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl.m. Prahy č. 227 ze dne 3.3.2009 a zveřejněno bylo 5.3. 2009 s ukončením přijímání žádostí dne 6.4. 2009. Ke schválení žádostí došlo na zasedání Rady hl.m. Prahy dne 21. 7. 2009 (viz níže usnesení Rady hl.m. Prahy č. 949 ze dne 21. 7. 2009). Následně budou uzavřeny smlouvy s realizátory projektů

 

2008

 Grantové řízení pro rok 2008 (s ukončením realizace v roce 2009):

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl.m. Prahy č. 1047 ze dne 17.7.2007 a zveřejněno bylo 7.9.2007 s ukončením přijímání žádostí dne 19.10. 2007. Ke schválení žádostí došlo na zasedání Rady hl.m. Prahy dne 17. 6. 2008 (viz níže usnesení Rady hl.m. Prahy č. 818 ze dne 17. 6. 2008). Následně byly uzavřeny smlouvy s realizátory projektů.

 

2007

Grantové řízení pro rok 2007 (s ukončením realizace v roce 2008):

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl.m. Prahy č. 0281 ze dne 6.3.2007 a zveřejněno bylo 9.3.2007 s ukončením přijímání žádostí dne 13.4. 2007. Schvalování žádostí proběhlo na zasedání Rady hl.m. Prahy dne 22. 6. 2007 (viz níže usnesení Rady HMP č. 1006  ze dne 22. 6. 2007). Následně byly uzavřeny smlouvy s realizátory projektů (do 30.9. , resp. 30.11. 2007, dle tematických oblastí).

Zpět na aktuální program