Rozpis přímých výdajů na vzdělávání na rok 2023

Krajské normativy 2023 - přehled krajských normativů pro rok 2023

Metodika rozpisu přímých výdajů 2023 - metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení na území kraje Hlavní město Praha

Finanční rozvaha počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2023

Normovaná finanční náročnost podpůrných opatření - Číselník podpůrných opatření k 1. 1. 2023