Rozpis přímých výdajů na vzdělávání na rok 2021

Krajské normativy 2021 - přehled krajských normativů pro rok 2021

Metodika rozpisu přímých výdajů 2021 - metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení na území kraje Hlavní město Praha

Finanční rozvaha počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2021

Normovaná finanční náročnost podpůrných opatření - Číselník podpůrných opatření k 1. 1. 2021