Usnesení ZHMP

Unesení ZHMP

 29,5 Kb, Word.

Přílohy

Příloha 1- Návrh dotačních vztahů hl. m. Prahy k městským částem na rok 2006

40,5 Kb, Excel. 

Příloha 2 - Rekapitulace převodu nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2005 do r. 2006

84 Kb, Excel.
Příloha 3 - Finanční zdroje konečného návrhu rozpočtu na rok 2006- vlastní  hl. m. Praha 35,5 Kb, Excel.
Příloha 4 - Bilance zdrojů a výdajů návrhu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2006 628 Kb, Excel.
Příloha 5 - Způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy a odměny za pracovní pohotovost v PO hl.m.Prahy, které odměňují své zaměstnance podle zák. č. 143/92 Sb., na rok 2006 33,5 Kb, Excel.
Příloha 6 - Návrh limitu počtu zaměstnanců příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2006 43,5 Kb, Excel.
Příloha 7- Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou 161 Kb, Excel.
Příloha 8 - Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl.m.Prahy 135 Kb, Excel.
Příloha 9 - Návrh rozpočtu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m.Prahy na rok 2006 29 Kb, Excel. 
Příloha 10 - Závazky městských částí promítnuté do návrhu rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2006 21 Kb, Excel.
 Příloha 11 - Návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do r. 2011 18,5 Kb, Excel.
Příloha 12 - Návrh rozpisu dotací ze státního rozpočtu městským částem na rok 2006 59 Kb, Excel.

Důvodová zpráva a její přílohy

 Úvod  60 Kb, Word.

  Komentáře

Kapitola 1 - Rozvoj obce 

 105,5 Kb, Word.
Kapitola 2 - Městská infrastruktura  209 Kb, Word.
Kapitola 3 - Doprava  217 Kb, Word.
Kapitola 4 - Školství, mládež a samospráva  167,5 Kb, Word.
Kapitola 5 - Zdravotnictví a sociální oblast  120 Kb, Word.
Kapitola 6 - Kultura, sport a cestovní ruch  135,5 Kb, Word.

Kapitola 7 - Bezpečnost

 80,5 Kb, Word.

Kapitola 8 - Hospodářství  106 Kb, Word.
Kapitola 9 - Vnitřní správa  164,5 Kb, Word.
Kapitola 10 - Pokladní správa  37 Kb, Word.
Rozpis dotačních vztahů z rozpočtu HMP k MČ HMP  40 Kb, Word.
Převod nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2006  178 Kb, Word.
Limit počtu zaměstnanců a prostředků na platy  56,5 Kb, Word.
Hospodářská činnost vlastního  HMP  125,5 Kb, Word.
Rozpočtový výhled vlastního HMP  29,5 Kb, Word.

 Rozpis dotací ze státního rozpočtu městským částem hl.m.Prahy

 131,5 Kb, Word.