verze ke stažení: Komentář IX (excel)

Návrh rozpočtu investičních výdajů podle rozpočtových kapitol dle UZ (v tis. Kč) za vlastní hlavní město Prahu

07 - BEZPEČNOST

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                  
Název organizace Číslo akce Název akce Fin. od Fin. do Celkové náklady Profinan. do 31.12.2001 Rozpočet upravený  rok 2002 Návrh rozpočtu na rok 2003 Zbývá financovat
    UZ         *    
HMP-MČ PRAHA 17 0000 Integrovaný záchr.systém, hasič.stanice SDH Řepy 2003 2005 64 000,00 0,00 0,00 2 000,00 62 000,00
    00094 - Dotace z rozpočtu HMP           2 000,00  
MHMP - OMI 0207 Hasičská stanice  Sokolská 2001 2003 77 496,00 36 027,35 11 779,00 4 190,00 25 499,65
    00094 - Dotace z rozpočtu HMP           4 190,00  
MHMP - OMI 6089 Hasičská stanice  Radotín 2001 2003 42 000,00 414,75 1 000,00 3 200,00 37 385,25
    00094 - Dotace z rozpočtu HMP           3 200,00  
MHMP - Odbor krizového řízení 0000 Rozšíření Městského kamerového systému HMP 2003 2008 140 000,00 0,00 0,00 50 000,00 90 000,00
    00094 - Dotace z rozpočtu HMP           50 000,00  
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE 5752 SZNR pro MP 2000 2007 207 596,00 56 970,12 35 000,00 30 000,00 85 625,88
    00094 - Dotace z rozpočtu HMP           30 000,00  
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE 6545 Základna psovodů MP 2002 2003 14 000,00 0,00 9 000,00 5 000,00 0,00
    00094 - Dotace z rozpočtu HMP           5 000,00  
SPRÁVA SLUŽ.MĚST.POL. 0000 Útulky pro opuštěná zvířata 2003 2003 50 000,00 0,00 0,00 10 500,00 39 500,00
    00094 - Dotace z rozpočtu HMP           10 500,00  
SPRÁVA SLUŽ.MĚST.POL. 6094 SZNR pro SS MP 2001 2003 26 497,95 1 566,96 3 500,00 2 500,00 18 930,99
    00094 - Dotace z rozpočtu HMP           2 500,00  
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM          621 589,95 94 979,18 262 609,00 107 390,00 156 611,77


* ve sloupci rozpočet upravený na r. 2002 byl snížen rozpočet o nevyčerpané finanční prostředky z r.2002 a převedeny do r.2003