Usnesení ZHMP

Unesení ZHMP

 34 Kb, Word.

Přílohy

Příloha 1- Návrh dotačních vztahů hl.m.Prahy k městským částem na rok 2007

125,5 Kb, Excel. 

Příloha 2 - Rekapitulace převodu nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2006 do r. 2007

80,5 Kb, Excel.
Příloha 3 - Finanční zdroje konečného návrhu rozpočtu na rok 2007- vlastní hl.m.Praha 33,5 Kb, Excel.
Příloha 4 - Bilance zdrojů a výdajů návrhu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2007 429 Kb, Excel.
Příloha 5 - Způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy a odměny za pracovní pohotovost v PO hl.m.Prahy, které odměňují své zaměstnance podle zák. č. 143/92 Sb., na rok 2007 15,5 Kb, Excel.
Příloha 6 - Návrh limitu počtu zaměstnanců příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2007 32 Kb, Excel.
Příloha 7- Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou 179,5 Kb, Excel.
Příloha 8 - Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl.m.Prahy 229 Kb, Excel.
Příloha 9 - Návrh rozpočtu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m.Prahy na rok 2007 89 Kb, Word.
Příloha 10 - Závazky městských částí promítnuté do návrhu rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2007 22 Kb, Excel.
 Příloha 11 - Návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do r. 2012 19 Kb, Excel.
Příloha 12 - Návrh rozpisu dotací ze státního rozpočtu městským částem na rok 2007 23,5 Kb, Excel.

Důvodová zpráva a její přílohy

 Úvod  121,5 Kb, Word.

  Komentáře

Kapitola 1 - Rozvoj obce 

 98 Kb, Word.
Kapitola 2 - Městská infrastruktura  242 Kb, Word.
Kapitola 3 - Doprava  210,5 Kb, Word.
Kapitola 4 - Školství, mládež a samospráva  167,5 Kb, Word.
Kapitola 5 - Zdravotnictví a sociální oblast  122 Kb, Word.
Kapitola 6 - Kultura, sport a cestovní ruch  130 Kb, Word.

  Kapitola 7 - Bezpečnost

 82,5 Kb, Word.
Kapitola 8 - Hospodářství  81,5 Kb, Word.
Kapitola 9 - Vnitřní správa  128Kb, Word.
Kapitola 10 - Pokladní správa  36,5 Kb, Word.
Rozpis dotačních vztahů z rozpočtu HMP k MČ HMP  174,5 Kb, Word.
Převod nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2006  149,5 Kb, Word.
Limit počtu zaměstnanců a prostředků na platy  47,5 Kb, Word.
Hospodářská činnost vlastního  HMP  116 Kb, Word.
Rozpočtový výhled vlastního HMP  29,5 Kb, Word.

 Rozpis dotací ze státního rozpočtu městským částem hl.m.Prahy

 144 Kb, Word.