Návrh usnesení ZHMP

Unesení ZHMP

 35,5 Kb, Word.

Přílohy

Příloha 1- návrhy na převody nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2007 do r. 2008

41 Kb, Excel.  30,5 Kb, Word.

Příloha 2 - návrh dotačních vztahů hlavního města Prahy k městským částem na r. 2008

79,5 Kb, Excel.
Příloha 3 - finanční zdroje konečného návrhu rozpočtu na r. 2008 - vlastní hlavní město Praha  37 Kb, Excel.
Příloha 4 -   bilance zdrojů a výdajů návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na r. 2008 429 Kb, Excel.
Příloha 5 - způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v PO hl.m.Prahy, které odměňují své zaměstnance podle zák. č. 262/2006 Sb., na r. 2008 24,5 Kb, Excel.
Příloha 6 - návrh limitu počtu zaměstnanců příspěvkových org., Městské policie a MHMP na r. 2008 39,5 Kb, Excel.
Příloha 7- návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl. městem Prahou na r. 2008 207,5 Kb, Excel.
Příloha 8 - návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl. města Prahy na r. 2008 194 Kb, Excel.
Příloha 9 - návrh rozpočtu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hlavního města Prahy na r. 2008

71 Kb, Excel.

Příloha 10 - návrh rozpisu dotací ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na r. 2008 26,5 Kb, Excel.
 Příloha 11 - návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do r. 2013 20,5 Kb, Excel.
Příloha 12 - Pozměňovací návrh k návrhu rozpočtu příjmů, výdajů a financování podle rozpočtových kapitol a správců dle ÚZ (v tis. Kč) za vlastní Hl. m. Prahu 35,5 Kb, Word.

 

Usnesení ZHMP č. 14/1 ze dne 28.2.2008

 Unesení ZHMP  32 Kb, Word.
  •  Příloha 1
 44,5 Kb, Excel.
  •  Příloha 2
 59,5 Kb, Excel.
  •  Příloha 3
 97 Kb, Excel.

Komentář ke schválenému rozpočtu

 Úvod  137 Kb, Word.

  

Kapitola 1 - Rozvoj obce 

 100 Kb, Word.
Kapitola 2 - Městská infrastruktura  2228,5 Kb, Word.
Kapitola 3 - Doprava  219 Kb, Word.
Kapitola 4 - Školství, mládež a samospráva  183 Kb, Word.
Kapitola 5 - Zdravotnictví a sociální oblast  122 Kb, Word.
Kapitola 6 - Kultura, sport a cestovní ruch  103 Kb, Word.

  Kapitola 7 - Bezpečnost

 84,5 Kb, Word.
Kapitola 8 - Hospodářství  64,5 Kb, Word.
Kapitola 9 - Vnitřní správa  140Kb, Word.
Kapitola 10 - Pokladní správa  35 Kb, Word.

Návrh dotačních vztahů z rozpočtu HMP k MČ HMP

 161 Kb, Word.
Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy  47,5 Kb, Word.
Hospodářská činnost vlastního  HMP  116,5 Kb, Word.
Rozpočtový výhled vlastního HMP  20 Kb, Word.

 Rozpis dotací ze státního rozpočtu městským částem hl.m.Prahy

 128 Kb, Word.