Usnesení ZHMP

návrh usnesení do Zastupitelstva hl.m. Prahy 31,5 Kb, Word.

Přílohy

Příloha 1 - návrh na převody nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2008 do r. 2009 48,5 Kb, Excel.
Příloha 2 - finanční zdroje návrhu rozpočtu na rok 2009 48,5 Kb, Excel.
Příloha 3 - bilance návrhu rozpočtu za vlastní hl.m. Prahu 48,5 Kb, Excel.
Příloha 4 - způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy  a na odměny za pracovní pohotovost v PO hl.m.Prahy, které odměňují své zaměstnance podle § 109, odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb. na r. 2009 48,5 Kb, Excel.
Příloha 5 - návrh limitu počtu zaměstnanců příspěvkových org. hl.m.Prahy,  Městské policie hl.m.Prahy a MHMP na r. 2009 48,5 Kb, Excel.
Příloha 6 - návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a škol. zařízení zřizovaných hl.m.Prahou na r. 2009 48,5 Kb, Excel.
Příloha 7 - návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a škol. zařízení zřizovaných městskými částmi hl.m.Prahy na r. 2009 48,5 Kb, Excel.
Příloha 8 - návrh rozpočtu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m.Prahy na r. 2009 48,5 Kb, Excel.
Příloha 9 - návrh dotačních vztahů hlavního města Prahy k městským částem na r. 2009 48,5 Kb, Excel.
Příloha 10 - návrh rozdělení dotací ze státního rozpočtu městským částem hl.m.Prahy na r. 2009 48,5 Kb, Excel.
Příloha 11 - návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do r. 2014 48,5 Kb, Excel.

Důvodová zpráva

Úvod 31,5 Kb, Word.

Komentáře

Kapitola 1 - Rozvoj obce 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 2 - Městská infrastruktura 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 3 - Doprava 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 4 - Školství, mládež a samospráva 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 5 - Zdravotnictví a sociální oblast 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 6 - Kultura, sport a cestovní ruch 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 7 - Bezpečnost 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 8 - Hospodářství 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 9 - Vnitřní správa 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 10 - Pokladní správa 48,5 Kb, Excel.
Převody nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2008 do r. 2009 48,5 Kb, Excel.
Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy 48,5 Kb, Excel.
Hospodářská činnost vlastního hl.m.Prahy 48,5 Kb, Excel.
Návrh dotačních vztahů HMP k MČ HMP 48,5 Kb, Excel.
Rozpis dotací ze státního rozpočtu městským částem HMP 48,5 Kb, Excel.
Rozpočtový výhled vlastního HMP do r. 2014 48,5 Kb, Excel.