Usnesení ZHMP

návrh usnesení do Zastupitelstva hl.m. Prahy 31,5 Kb, Word.

Přílohy

Příloha 1 - převody nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2009 do r. 2010 48,5 Kb, Excel.
Příloha 2 - finanční zdroje návrhu rozpočtu na r. 2010 48,5 Kb, Excel.
Příloha 3 - bilance návrhu rozpočtu 48,5 Kb, Excel.
Příloha 4 - způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy a na odměny za prac. pohotovost v PO hl.m.Prahy 48,5 Kb, Excel.
Příloha 5 - návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy v PO hl.m.Prahy, Městské policie hl.m.Prahy a MHMP na r. 2010 48,5 Kb, Excel.
Příloha 6 - návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a škol. zařízení zřizovaných hl.m.Prahou 48,5 Kb, Excel.
Příloha 7 - návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a škol. zařízení zřizovaných městskými částmi 48,5 Kb, Excel.
Příloha 8 - návrh rozpočtu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m.Prahy 48,5 Kb, Excel.
Příloha 9 - návrh dotačních vztahů hl.m.Prahy k městským částem 48,5 Kb, Excel.
Příloha 10 - návrh rozdělení dotací ze státního rozpočtu  městským částem hl.m.Prahy 48,5 Kb, Excel.
Příloha 11 - návrh rozpočtového výhledu do r. 2015 48,5 Kb, Excel.

Důvodová zpráva

Úvod 31,5 Kb, Word.

Komentáře

Kapitola 1 - Rozvoj obce 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 2 - Městská infrastruktura 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 3 - Doprava 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 4 - Školství, mládež a samospráva 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 5 - Zdravotnictví a sociální oblast 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 6 - Kultura, sport a cestovní ruch 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 7 - Bezpečnost 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 8 - Hospodářství 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 9 - Vnitřní správa 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 10 - Pokladní správa 48,5 Kb, Excel.
Komentář k limitu počtu zaměstanců a prostř.na platy 48,5 Kb, Excel.
Komentář k návrhu rozpočtu hospodářské činnosti 48,5 Kb, Excel.
Komentář k návrhu dotačních vztahů HMP k MČ HMP 48,5 Kb, Excel.
Komentář k rozpisu dotací ze SR městským částem HMP 48,5 Kb, Excel.
Komentář k rozpočtovému výhledu do r. 2015 48,5 Kb, Excel.
Komentář k přijetí úvěru od EIB 48,5 Kb, Excel.