Usnesení ZHMP 31 Kb, Word
Příloha č. 1 - rozdělení dotací ze státního rozpočtu městským částem 61,5 Kb, Word
Příloha č. 2 - bilance návrhu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy po zapracování transferu v rámci fin. vztahu stát. rozp. k rozpočtu hl.m.Prahy 100 Kb, Word
Důvodová zpráva 771 Kb, Word