Usnesení ZHMP

návrh usnesení do Zastupitelstva hl.m. Prahy 31,5 Kb, Word.

Přílohy

Příloha 1 - bilance návrhu rozpočtu 48,5 Kb, Excel.
Příloha 2 - zdravotnické organizace (kap. 05) počet zaměstnanců a mzdové prostředky (závazný ukazatel) 48,5 Kb, Excel.
Příloha 3 - návrh rozdělení dotací-příspěvků ze státního rozpočtu městským částem hl.m.Prahy na r. 2011 48,5 Kb, Excel.
Příloha 4 - převody finančních prostředků do roku 2011 48,5 Kb, Excel.
Příloha 5 - návrh rozpočtového výhledu vlastního hl.m.Prahy do r. 2016 48,5 Kb, Excel.
Příloha 6 - návrh dotačních vztahů z rozpočtu hl.m.Prahy na r. 2011 k městským částem  48,5 Kb, Excel.

Důvodová zpráva

Úvod 31,5 Kb, Word.

Komentáře

Kapitola 1 - Rozvoj obce 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 2 - Městská infrastruktura 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 3 - Doprava 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 4 - Školství, mládež a samospráva 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 5 - Zdravotnictví a sociální oblast 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 6 - Kultura, sport a cestovní ruch 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 7 - Bezpečnost 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 8 - Hospodářství 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 9 - Vnitřní správa 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 10 - Pokladní správa 48,5 Kb, Excel.
Komentář k návrhu rozpisu dotací ze st. rozpočtu městským částem 48,5 Kb, Excel.
Komentář k převodu fin.prostředků do roku 2011 48,5 Kb, Excel.
Komentář k návrhu rozpočtového výhledu do r. 2016 48,5 Kb, Excel.
Komentář k návrhu dotačních vztahů hl.m.Prahy k městským částem 48,5 Kb, Excel.