Soubor rozpočtů hl. m. Prahy na rok 2012 k 30.9.2012 - dynamická verze

Zjednodušený rozpočet HMP na rok 2012 - Vizuální rozpočet HMP

Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2012 - dynamická verze (rozklikávací rozpočet)

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2012 k 31.1.2012 - dynamická verze (rozklikávací rozpočet)

Soubor rozpočtů hl. m. Prahy na r. 2012