Návrh usnesení ZHMP  PDF
Příloha č. 1 - Návrh na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2014  PDF
Příloha č. 2 - Návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2014  PDF
Příloha č. 3a - Bilance návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2014  PDF
Příloha č. 3b - Návrh rozpočtu příjmů podle rozpočtových kapitol a správců dle UZ za vlastní hl. m. Prahu  PDF
Příloha č. 3c - Návrh rozpočtu běžných výdajů podle rozpočtových kapitol a správců dle UZ za vlastní hl. m. Prahu  PDF
Příloha č. 3d - Návrh rozpočtu kapitálových výdajů podle rozpočtových kapitol a správců dle UZ za vlastní hl. m. Prahu  PDF
Příloha č. 3e - Návrh rozpočtu financování podle rozpočtových kapitol a správců dle UZ za vlastní hl. m. Prahu  PDF
Příloha č. 4 - Návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do r. 2019  PDF
Příloha č. 5 - Návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2014  PDF
Příloha č. 6 - Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2014  PDF
Příloha č. 7 - Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2014  PDF
Příloha č. 8 - Návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl. m. Prahy na rok 2014  PDF
Příloha č. 9 - Návrh dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2014 včetně příspěvku na školství  PDF
Příloha č. 10 - Návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 městským částem hl. m. Prahy  PDF
Důvodová zpráva  
Úvod  PDF
Komentář k příjmům  PDF
Komentář k běžným výdajům  PDF
Komentář ke kapitálovým výdajům  PDF
Komentář k financování  PDF
Komentář k rozpočtovému výhledu  PDF
Komentář k limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy  PDF
Komentář k plánu hospodářské činnosti  PDF
Komentář k dotačním vztahům k MČ  PDF
Komentář k rozdělení příspěvku na výkon st.správy  PDF