Návrh usnesení a důvodová zpráva  PDF
Schváleno v rámci rozpočtového provizoria  PDF