Usnesení Zastupitelstva HMP 31,5 Kb, Word.
Příloha č.1 - převody 48,5 Kb, Excel.
Příloha č.2 - finanční zdroje 48,5 Kb, Excel.
Příloha č.3a - bilance 48,5 Kb, Excel.
Příloha č.3b - příjmy 48,5 Kb, Excel.
Příloha č.3c - běžné výdaje 48,5 Kb, Excel.
Příloha č.3d - kapitálové výdaje 48,5 Kb, Excel.
Příloha č.3e - financování 48,5 Kb, Excel.
Příloha č.4 - rozpočtový výhled 48,5 Kb, Excel.
Příloha č.5 - finanční vztahy k MČ hl. m. Prah 48,5 Kb, Excel.
Příloha č.6 - plán hospodářské činnosti na rok 2015 48,5 Kb, Excel.