Usnesení Zastupitelstva HMP 31,5 Kb, Word.
Příloha č. 1a - k usnesení Zastupitelstva HMP - převody 48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 1b k usnesení Zastupitelstva HMP - převody 48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP - finanční zdroje 48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 3a k usnesení Zastupitelstva HMP - bilance 48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 3b k usnesení Zastupitelstva HMP - příjmy 48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 3c k usnesení Zastupitelstva HMP - běžné výdaje 48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 3d k usnesení Zastupitelstva HMP - kapitálové výdaje 48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 3e k usnesení Zastupitelstva HMP - financování 48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP - rozpočtový výhled 48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 5 k usnesení Zastupitelstva HMP - plán hospodářské činnosti 48,5 Kb, Excel.
Příloha č.6 k usnesení Zastupitelstva HMP - limit počtu zaměstnanců a limit prostředků na platy PO HMP, MP HMP a MHMP 48,5 Kb, Excel.
Příloha č.7 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení HMP 48,5 Kb, Excel.
Příloha č.8 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení MČ 48,5 Kb, Excel.
Příloha č.9 k usnesení Zastupitelstva HMP - finanční vztahy k MČ HMP 48,5 Kb, Excel.
Příloha č.10 k usnesení Zastupitelstva HMP - rozdělení PVSS městským částem HMP 48,5 Kb, Excel.