Tabulka č. 1a - Převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017  48,5 Kb, Excel.
Tabulka č. 1b - Převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017  48,5 Kb, Excel.
Tabulka č. 2 - Finanční zdroje rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017  48,5 Kb, Excel.
Tabulka č. 3a – Bilance rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017  48,5 Kb, Excel.
Tabulka č. 3b – Rozpočet příjmů vlastního hl. m. Prahy na rok 2017  48,5 Kb, Excel.
Tabulka č. 3c – Rozpočet běžných výdajů vlastního hl. m. Prahy na rok 2017  48,5 Kb, Excel.
Tabulka č. 3d – Rozpočet kapitálových výdajů vlastního hl. m. Prahy na rok 2017  48,5 Kb, Excel.
Tabulka č. 3e – Rozpočet financování vlastního hl. m. Prahy na rok 2017  48,5 Kb, Excel.
Tabulka č. 4 – Rozpočtový výhled vlastního hl. m. Prahy do roku 2022  48,5 Kb, Excel.
Tabulka č. 5 – Plán hospodářské činnosti vlastního hl. m. Prahy na rok 2017  48,5 Kb, Excel.
Tabulka č. 6 – Limit počtu zaměstnanců a limit prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2017  48,5 Kb, Excel.
Tabulka č. 7 – Závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou na rok 2017  48,5 Kb, Excel.
Tabulka č. 8 – Závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl. m. Prahy na rok 2017  48,5 Kb, Excel.
Tabulka č. 9 – Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017  48,5 Kb, Excel.
Tabulka č. 10 – Rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hl. m. Prahy na rok 2017  48,5 Kb, Excel.