Návrh na schválení rozpočtů příspěvkových organizací hl. m. Prahy na r. 2019 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací hl. m. Prahy na roky 2020 a 2021  PDF