Návrh na schválení rozpočtů příspěvkových organizací hl. m. Prahy na r. 2020 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací hl. m. Prahy na roky 2021 a 2022  PDF