Návrh na schválení rozpočtů příspěvkových organizací hl. m. Prahy na r. 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací hl. m. Prahy na roky 2022 a 2023  PDF