Příloha č. 1 - Finanční zdroje rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na r. 2022  48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 2a – Bilance rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na r. 2022  48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 2b – Rozpočet příjmů vlastního hl. m. Prahy na r. 2022  48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 2c – Rozpočet běžných výdajů vlastního hl m. Prahy na r. 2022  48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 2d – Rozpočet kapitálových výdajů vlastního hl m. Prahy na r. 2022  48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 2e – Rozpočet financování vlastního hl. m. Prahy na r. 2022 48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 3 – Střednědobý výhled rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do r. 2027  48,5 Kb, Excel.

Příloha č. 4 – Plán podnikatelské činnosti vlastního hl. m. Prahy na r. 2022

 

 48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 5 – Limit počtu zaměstnanců a limit prostředků na platy příspěvkových org., Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na r. 2022  48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 6 – Závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou na r. 2022  48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 7 – Závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl. m. Prahy na r. 2022  48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 8 – Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na r. 2022  48,5 Kb, Excel.
Příloha č. 9 – Rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hl. m. prahy na r. 2022  48,5 Kb, Excel.