Návrh usnesení

Návrh usnesení  (DOC, 37 kB)

Přílohy k usnesení

  • Příloha č. 1  (XLS, 33 Kb) - Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za hl.m.Prahu celkem
  • Příloha č. 2  (XLS, 30 kB) - Přehled finančního vypořádání hl.m.Prahy se státním rozpočtem
  • Příloha č. 3  (XLS, 225 kB) - Finanční vypořádání příspěvkových organizací hl.m.Prahy
  • Příloha č. 4  (DOC, 93 kB) - Finanční vypořádání hospodářské činnosti hl.m.Prahy
  • Příloha č. 5  (DOC, 209 kB) - Hodnocení hosp. činnosti vlastního hospodaření hl.m.Prahy
  • Příloha č. 6  (XLS, 116 kB) - Přehled finančního vypořádání s městskými částmi hl.m.Prahy
  • Příloha č.7a  (XLS, 169 kB) - Finanční vypořádání dotací MŠMT za školy a škol. zař., jejichž zřizovatelem jsou MČ hl.m.Prahy
    Příloha č.7b  (XLS, 165 kB)
  • Příloha č. 8  (XLS, 96 kB) - Návrh na ponechání nevyčerpaných prostředků z r. 2004 a na jejich použití ke stejnému účelu v r. 2005

 

Důvodová zpráva I. - Hlavní město Praha celkem

 

1. Úvod  (DOC, 105 kB)

2. Příjmy  (DOC, 495 kB)

3. Výdaje  (DOC, 404 kB)

4. Financování  (DOC, 10 kB)

5. Vybrané ekonomické údaje

 

6. Tabulkové přílohy

 

Důvodová zpráva II. - Vlastní hlavní město Praha

 

1. Úvod  (DOC, 106 kB)

2. Příjmy  (DOC, 105 kB)

3. Výdaje  (DOC, 149 kB)
    Čerpání výdajů vlastního hosp. hl.m.Prahy  (XLS, 17 kB)

   Běžné výdaje    Běžné výdaje vlastního hl.m.Prahy   (DOC, 43 kB)   

 

   Kapitálové výdaje   Kapitálové výdaje vlastního  hl.m.Prahy  (DOC, 60 kB)

 

4. Financování  (DOC, 30 kB)

5. Vybrané ekonomické údaje

 

6. Tabulkové přílohy

 

Důvodová zpráva III. - Městské části

 

1. Úvod  (DOC, 131 kB)

2. Příjmy  (DOC, 153 kB)

3. Výdaje  (DOC, 1 MB)

4. Financování  (DOC, 104 kB)

5. Vybrané ekonomické údaje  (DOC, 1,9 MB)

6. Tabulkové přílohy

 

 

Zpráva auditora Zastupitelstvu hl.m.Prahy o výsledcích přezkoumání hospodaření hl.m.Prahy  (Doc, 27 kB)