Návrh usnesení

 

Přílohy k usnesení

 

Důvodová zpráva I. - Hlavní město Praha celkem

 

Důvodová zpráva II. - Vlastní hlavní město Praha

    Běžné výdaje
    Běžné výdaje vlastního hl.m.Prahy

    Kapitálové výdaje
    Kapitálové výdaje vlastního hl.m.Prahy

 

 

Důvodová zpráva III. - Městské části