Návrh usnesení ZHMP

Přílohy k usnesení

  • Příloha č. 1 - bilance příjmů a výdajů rozpočtu za hl.m.Prahu celkem
  • Příloha č. 2 - finanční vypořádání hl.m.Prahy se státním rozpočtem
  • Příloha č. 3 - finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu hl.m.Prahy
  • Příloha č. 4 - finanční vypořádání hospodářské činnosti hl.m.Prahy
  • Příloha č. 5 - hodnocení hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m.Prahy
  • Příloha č. 6 - finanční vypořádání s městskými částmi hl.m.Prahy
  • Příloha č. 7 - finanční vypořádání dotací MŠMT za školy a škol. zařízení, jejichž zřizovatalem jsou MČ hl.m.Prahy
  • Příloha č. 8 - návrh na ponechání nevyčerpaných prostředků z r. 2007 a jejich využití ke stejnému účelu v r. 2008
  • Příloha č. 9 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

Důvodová zpráva I. - Hlavní město Praha celkem

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje

6. Tabulková příloha

 
Důvodová zpráva II. - Vlastní hlavní město Praha

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje    Čerpání výdajů - tabulka

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje

6. Tabulkové přílohy

 
Důvodová zprána III. - Měststké části

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
6. Tabulkové přílohy