Usnesení ZHMP

Důvodová zpráva I. - Hlavní město Praha celkem

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
- 5.1. Finanční vypořádání se státním rozpočtem
- 5.2. Účelové prostředky státního rozpočtu
- 5.3. Hospodaření s prostředky FOMBF
- 5.4. Plnění daňových příjmů
- 5.5. Komentář k účetní závěrce
6. Tabulková příloha
- 6.1. Bilance příjmů a výdajů
- 6.2. Rozbor příjmů a výdajů
- 6.3. Výdaje dle rozp. kapitol

Důvodová zpráva II. – Vlastní hlavní město Praha

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
- Tabulka čerpání výdajů
- BĚŽNÉ VÝDAJE
- Běžné výdaje-úvod
- Tabulky kap. 01-09 rozbor
- Komentáře: kap. 01-05, kap. 06-10
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
- Kapitálové výdaje-úvod
- Tabulky kap. 01-09
- Komentáře kap. 01-09
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
- 5.1. Finanční vypořádání vlastního hl.m.Prahy
- 5.2. Finanční vypořádání příspěvkových org.Tabulky , Komentáře
- 5.3. Komentář k fin. vyp. Dopravního podniku
- 5.4. Výsledky hosp. činnosti
- 5.5. Přehled o správě dočasně vol. fin. prostř.
- 5.6. Hospodaření s prostředky účelových fondů
6. Tabulková příloha
- 6.1. Bilance příjmů a výdajů
- 6.2. Rozbor příjmů a výdajů

Důvodová zpráva III.. –  Městské části

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
6. Tabulková příloha
- 6.1. Bilance za městské části-sumář
- 6.2. Bilance za městské části 1-57
- 6.3. Rozbor příjmů a výdajů