Návrh usnesení ZHMP

Důvodová zpráva I. - Hlavní město Praha celkem

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
6. Přílohy k důvodové zprávě I

Důvodová zpráva II. – Vlastní hlavní město Praha

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
- Běžné výdaje-úvod
- Běžné výdaje-tabulky,komentáře kap.01-04
- Běžné výdaje-tabulky,komentáře kap.05-10
- Kapitálové výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje I
- Vybrané ekonomické údaje II
6. Přílohy k důvodové zprávě II

Důvodová zpráva III.. –  Městské části

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
6. Přílohy k důvodové zprávě III
- Bilance-sumář, MČ 1-27
- Bilance MČ 28-57
- Rozbor příjmů a výdajů