Návrh usnesení ZHMP

Důvodová zpráva I. - Hlavní město Praha celkem

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
Příloha č. 1 - bilance
Příloha č. 2 - rozbor příjmů,výdajů,financovaní
Příloha č. 3 - běžné a kapitílové výdaje

Důvodová zpráva II. – Vlastní hlavní město Praha

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Běžné výdaje - tabulky, komentáře, kap. 01-04
5. Běžné výdaje - tabulky, komentáře, kap. 05-10
6. Kapitálové výdaje - tabulky, komentáře, kap. 01-04
7. Kapitálové výdaje - tabulky, komentáře, kap. 05-09
8. Financování
9. Vybrané ekonomické údaje I
10. Vybrané ekonomické údaje II
11. Přílohy k důvodové zprávě

Důvodová zpráva III. –  Městské části

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
Příloha č. 1 - bilance MČ 1-57
Příloha č. 2 - bilance sumář
Příloha č. 3 - rozbor příjmů, výdajů, financování