Usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/4 ze dne 19.6.2014

Návrh usnesení ZHMP

Důvodová zpráva I. - Hlavní město Praha celkem

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
Příloha č. 1 - bilance
Příloha č. 2 - rozbor příjmů,výdajů,financovaní
Příloha č. 3 - běžné a kapitálové výdaje

Důvodová zpráva II. – Vlastní hlavní město Praha

1. Úvod
2. Příjmy
3. Běžné výdaje
4. Kapitálové výdaje
5. Financování
6. Vybrané ekonomické údaje I
7. Vybrané ekonomické údaje II
Příloha č. 1 - bilance
Příloha č. 2 - rozbor příjmů,výdajů,financování

Důvodová zpráva III. –  Městské části

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
Příloha č. 1 - bilance MČ 1-57
Příloha č. 2 - bilance sumář
Příloha č. 3 - rozbor příjmů, výdajů, financování