Návrh usnesení Zastupitelstva HMP

Důvodová zpráva I. - Hlavní město Praha celkem

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
6. Tabulky

Důvodová zpráva II. – Vlastní hlavní město Praha

1. Úvod
2. Příjmy
3a. Běžné výdaje
3b. Kapitálové výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
6. Tabulky

Důvodová zpráva III. –  Městské části

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
6. Tabulky

Pozn. Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2016 je k nahlédnutí v listinné podobě na pracovištích MHMP: Infocentrum, Mariánské nám. 2, Praha 1; Hlavní podatelna, Jungmannova 35/29, Praha 1