Usnesení Zastupitelstva HMP

 

Důvodová zpráva I. - Hlavní město Praha celkem

1. Důvodová zpráva
2. Tabulky

Důvodová zpráva II. – Vlastní hlavní město Praha

1. Úvod
2. Příjmy
3a. Běžné výdaje
3b. Kapitálové výdaje
4. Financování
5. 1. Fin. vypořádání s PO HMP
5. 2 Fin. vypořádání s DP
5.3 Hodnocení podnikatelské činnosti
5. 4 Hospodaření s účelovými fondy
6. Tabulky

Důvodová zpráva III. –  Městské části

1. Důvodová zpráva
2. Tabulky

Pozn. Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2021 je k nahlédnutí v listinné podobě na pracovištích MHMP: Infocentrum, Mariánské nám. 2, Praha 1; Hlavní podatelna, Jungmannova 35/29, Praha 1