PROFIL ZADAVATELE

Veškeré informace o veřejných zakázkách, vč. zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nad 150 000 Kč bez DPH, najdete na internetovém profilu zadavatele hlavního města Prahy.

Přejít na profil zadavatele hlavního města Prahy.