Hlavní město Praha (dále jen „hl. m. Praha“) vystupuje v oblasti zadávání veřejných zakázek upravené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) jako veřejný zadavatel.

Hl. m. Praha realizuje proces zadávání veřejných zakázek podle příslušných ustanovení ZZVZ prostřednictvím věcně příslušných odborů zařazených do Magistrátu hl. m. Prahy a dalších orgánů hl. m. Prahy.

V prostředí hl. m. Prahy jsou realizovány všechny druhy   zadávacích řízení upravené v ZZVZ s tím, že nejvíce je využíváno zjednodušené podlimitní řízení a dále otevřené řízení.

V souvislosti s dělením veřejných zakázek podle jejich předpokládané hodnoty se v prostředí hl. m. Prahy zadávají jak zakázky malého rozsahu, tak i podlimitní veřejné zakázky, až po nadlimitní. Hl. m. Praha plně v souladu se ZZVZ pořizuje dodávky, služby i stavební práce.

Hl. m. Praha, jakožto veřejný zadavatel, je členem Platformy odpovědného zadávání a Asociace pro veřejné zakázky.