Poznámka: Listinná podoba usnesení ke střednědobému výhledu rozpočtu, rozpočtu, závěrečnému účtu, pravidlům rozpočtového provizoria a rozpočtovým opatřením je k nahlédnutí na Odboru volených orgánů MHMP. Listinná podoba návrhu střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu je k nahlédnutí na Odboru rozpočtu MHMP.