Váš dopis zn./ze dne:                                           Vyřizuje/tel.:

                                                                          Ivana Havlínová/236 004 329

Č. j.:                                                                       

MHMP 1779906/2019                                      Počet listů/příloh: 2/0

Sp. zn.:                                                              Datum:

S-MHMP 1323474/2019                                  30.08.2019

 

 

                              OZNÁMENÍ

Dle usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2086 ze dne 4. 12. 2001 a usnesení Rady hlavního města Prahy č. 512 ze dne 24. 4. 2012 v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravy, Jungmannova 35/29, Praha 1 jako orgán pověřený k přijetí nalezené věci – motorového vozidla od nálezce (dle ust. § 1050 odst. 1 Občanského zákoníku)

 

                                 oznamuje,

 

že mu byla v měsíci srpnu 2019 předána a jím převzata motorová vozidla, která lze považovat za nalezenou případně opuštěnou věc. Jedná se o níže uvedená vozidla, specifikovaná prostřednictvím SPZ/RZ.

 

č.prot.

datum převzetí

typ

SPZ/RZ

barva

 

28/19

06.05.2019

Ford Mondeo

1SM 8409

šedá metalíza

foto

29/18

13.08.2019

Škoda 1203

MEK 04-15

žlutá

foto

30/19

13.08.2019

Ford Sierra

ADU 54-22

stříbrná

foto

31/19

13.08.2019

Mercedes 308

7A4 8145

žlutá

foto

32/19

13.08.2019

Ford Sierra

5A1 7526

vínová

foto

33/19

13.08.2019

Volvo S 80

4A6 0585

vínová

foto

34/19

22.8.2019

VW Passat

bez

stříbrná

foto

35/19

13.08.2019

Opel Vectra

6A4 3590

zelená

foto

36/19

13.08.2019

Peugeot 205

7A3 6821

bílá

foto

37/19

13.08.2019

Renault 21

1A4 6025

bílá

foto

38/19

13.08.2019

Opel Vectra

bez

černá

foto

39/19

13.08.2019

Ford Mondeo

3A3 7639

červená

foto

40/19

13.08.2019

VW Polo

1SZ 3646

černá

foto

41/19

13.08.2019

Fiat 125 p

3A4 4624

bílá

foto

42/19

13.08.2019

Hyundai Scoupe

5H7 6382

modrá

foto

43/19

13.08.2019

Nissan Maxima

9A0 1258

hnědá metalíza

foto

44/19

13.08.2019

Alfa Romeo

9S3 0674

černá

foto

45/19

13.08.2019

Peugeot 406

5U4 9667

stříbrná

foto

46/19

13.08.2019

Opel Vectra

AHP 67-11

šedá

foto

47/19

13.08.2019

Škoda Octavia

AKS 37-56

stříbrná

foto

48/19

13.08.2019

Kia Ceed

8A2 5297

hnědá metalíza

foto

49/19

13.08.2019

Renult Megane

2K5 8044

šedá

foto

50/19

13.08.2019

Škoda Superb

3A1 9962

stříbrná

foto

51/19

13.08.2019

Ford Mondeo

2T5 9086

červená

foto

52/19

13.08.2019

Ford Sierra

ADX 11-94

bílá

foto

 

Vozidla  se nachází   na  odstavném  parkovišti  Dubeč,  Praha  15,  Ke  Křížkám  2

 

 

Vzhledem k tomu, že se do současné doby nepodařilo uvedená vozidla předat majiteli, případně  jiným oprávněným osobám, Magistrát hlavního města  Prahy,  odbor dopravy

 

                                                vyzývá

 

tímto majitele těchto motorových vozidel, případně jinou oprávněnou osobu, aby se neprodleně přihlásili na Magistrátu hl. m. Prahy, odboru dopravy, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1, 1. patro, kancelář č. 143 - u pí Havlínové Ivany, tel: 236 004 329, e-mail: ivana.havlinova@praha.eu, kde mohou nárokovat navrácení věci, která je jejich majetkem. V případě, že se vlastník nalezeného nebo opuštěného motorového vozidla nenajde nebo nepřihlásí, přechází dle ust. § 1057 odst. 3 Občanského zákoníku do vlastnictví obce.

 

 

Ing. Libor Šíma, v.r.

ředitel odboru dopravy