Pružná pracovní doba

Na většině pracovišť Magistrátu hlavního města Prahy je zaveden režim pružné pracovní doby, při němž si zaměstnanec sám volí začátek a konec pracovní doby. Základní pracovní doba, po kterou je zaměstnanec povinen být na pracovišti, je stanovena od 9:00 do 14:30 hodin. V pružné části pracovní doby, stanovené v rozmezí od 6:30 do 9:00 a od 14:30 do 18:30 hodin, si zaměstnanec volí její začátek a konec.

Na pracovištích poskytujících služby pro veřejnost (např. pracoviště s přepážkami) je stanovena odchylná pracovní doba. Informace o odchylné pracovní době je v těchto případech vždy obsažena v oznámení o výběrovém řízení.

Práce z domova

Pokud pracovní činnosti na dané pozici tuto formu výkonu práce umožňují, lze poskytnout zaměstnanci občasnou práci z domova.

Zkrácené pracovní úvazky

Pokud tomu nebrání provozní důvody, umožňujeme zaměstnancům - zejména s ohledem na potřebu zajistit péči o dítě nebo osobu blízkou - zkrácení jejich pracovního úvazku.