Metropole v současné době hledá nového ředitele Magistrátu hlavního města Prahy. Tato významná pozice vyžaduje všestranného uchazeče s manažerskými znalostmi a zároveň se znalostí obecných principů fungování veřejné správy, znalost územního členění hlavního města Prahy a rozdělení kompetencí mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi. Zároveň se zájemcům nabízí možnost řídit chod největšího úřadu samosprávy v Česku, vytvářet a měnit koncepci a strategii územního rozvoje hlavního města nebo se podílet na struktuře a zpracování návrhů rozvoje finanční politiky města s celkově nejvyšším rozpočtem samosprávy v republice. 

Ředitel magistrátu je současně manažerem velké organizace, který organizuje, rozhoduje, pracuje s informacemi, komunikuje, motivuje, vede a koordinuje úředníky. Je také v poněkud speciálním postavení - na jedné straně zajišťuje přenesený výkon státní správy, kde jsou pevně nastavena pravidla zákonnými normami - na straně druhé ale odpovídá také za to, aby úřad fungoval i směrem k samosprávným orgánům a občanům a zajišťoval jim kvalitní servis. Z toho důvodu je ředitel významnou osobností jednak z pohledu fungování veřejné správy jako takové, ale i z pohledu rozvoje celého hlavního města.

Ve své podřízenosti má také více jak dva tisíce zaměstnanců a musí mít na paměti, že zaměstnanci jsou důležitým faktorem organizace. V současnosti mají pracovníci na pražském magistrátu mnoho benefitů - stabilní zázemí s možností osobního rozvoje, pružnou pracovní dobu, podporu při slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců, ale také různé příspěvky na dopravu a kulturní či sportovní vyžití nebo možnost získání služebního bytu.

Pražský magistrát získal také v minulých letech řadu ocenění. V loňském roce se jednalo například o společensky odpovědný úřad, což je cena, kterou udílí Rada kvality České republiky pracující v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

Zájemci se mohou přihlásit do výběrového řízení do 31. října 2019. V době výkonu funkce ředitele však nesmí být poslanci, senátory ani členy zastupitelstva územního samosprávného celku, nesmí také vykonávat funkce v politických stranách a hnutích. Případní uchazeči mohou získat další informace na webových stránkách kariera.praha.eu. Spolu s přihláškou do výběrového řízení je nutné předložit svou vizi fungování Magistrátu hlavního města Prahy v rozsahu maximálně dvě strany A4.