Přihláška uchazeče do výběrového řízení

Uchazeč o místo úředníka/úřednice nebo funkci vedoucího úředníka/vedoucí úřednice podává na základě vyhlášeného výběrového řízení přihlášku do výběrového řízení. Přihláškou se rozumí samostatný doklad, který nelze nahradit údaji uvedenými v průvodním dopise či životopise. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.