Magistrát hlavního města Prahy umožňuje výkon odborných praxí studujícím středních, vyšších odborných a vysokých škol působících na území ČR. Studijní praxe je vždy bezplatná a je určena pouze těm studentům a studentkám, kteří ji mají jako povinnou součást studia a je nezbytná pro řádné plnění vzdělávacího programu. Cílem praxe je nabytí teoretických a praktických zkušeností a získání odborných poznatků a přehledu o fungování úřadu.

Odborná bezplatná praxe není určena pro absolventy/absolventky škol ani pro studující, kteří chtějí praxi absolvovat dobrovolně z důvodu nabytí praktických zkušeností a nemají ji nařízenou školou jako nedílnou součást studia.

Máte-li zájem vykonat praxi na našem úřadu, obraťte se prosím na konkrétní odbor Magistrátu hl. města Prahy (struktura s kontakty), který nejlépe odpovídá zaměření Vašeho studia. Pokud bude Vaší žádosti ředitelem / ředitelkou odboru vyhověno, budeme Vás kontaktovat a informovat Vás o dalším postupu. O zabezpečení praxe v rámci MHMP je třeba žádat nejméně 3 týdny před započetím praxe.

Praxe je realizována na základě smlouvy uzavřené mezi Hlavním městem Prahou - Magistrátem hlavního města Prahy, školou a studentem/studentkou. Bohužel, jiné typy smluv, potvrzení o poskytnutí praxe nebo dotazníky neakceptujeme a ani nepotvrzujeme.

Praxe jsou poskytovány dle aktuální epidemiologické situace a za podmínek dodržování platných opatření a nařízení.

V případě dotazů se prosím obracejte na kontaktní osobu: Mgr. Gabriela Kolářová, odbor personální, gabriela.kolarova@praha.eu