Magistrát hlavního města Prahy umožňuje výkon odborných praxí studujícím středních, vyšších odborných a vysokých škol působících na území ČR. Studijní praxe je vždy bezplatná a je určena pouze těm studentům a studentkám, kteří ji mají jako povinnou součást studia a je nezbytná pro řádné plnění vzdělávacího programu.Cílem praxe je nabytí teoretických a praktických zkušeností a získání odborných poznatků a přehledu o fungování úřadu.

Odborná bezplatná praxe není určena pro absolventy/absolventky škol ani pro studující, kteří chtějí praxi absolvovat dobrovolně z důvodu nabytí praktických zkušeností a nemají ji nařízenou školou jako nedílnou součást studia.

Praxe je realizována na základě smlouvy uzavřené mezi Hlavním městem Prahou - Magistrátem hlavního města Prahy, školou a studentem/studentkou. Bohužel, jiné typy smluv, potvrzení o poskytnutí praxe nebo dotazníky neakceptujeme a ani nepotvrzujeme.

Před začátkem studijní praxe, nejpozději však v den nástupu, je povinností studenta/studentky absolvovat školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požárních ochraně.

V případě dotazů se prosím obracejte na kontaktní osobu: Mgr. Andrea Živná, andrea.zivna@praha.eu

 

AKTUÁLNĚ:

V SOUČASNÉ DOBĚ STUDENTSKÉ PRAXE NEPOSKYTUJEME.

DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ.