• příspěvek na stravování ve formě elektronické stravenkové karty 
  • příspěvek na roční předplatné na MHD (Lítačka)
  • příspěvek na penzijní připojištění
  • peněžní dar u příležitosti pracovních a životních výročí
  • peněžní dar při narození dítěte
  • příspěvek zaměstnancům se statusem osoby se zdravotním postižením na úhradu rehabilitačních, masérských, rekondičních a regeneračních služeb nebo lázeňských pobytů s rehabilitací dle vlastního výběru
  • osobní konto s finančními prostředky, které lze čerpat na jazykové vzdělávání, kulturní a sportovní vyžití, rekreaci, navýšení příspěvku na penzijní připojištění či nákup knih v systému Cafeteria
  • bezplatné očkování proti chřipce
  • příspěvek na bydlení
  • možnost získání služebního bytu s dobou nájmu po dobu trvání pracovního poměru (podmínky zde)