Obsazování pracovních míst, která nepodléhají povinnosti výběrového řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se řídí vnitřními pravidly Magistrátu hlavního města Prahy. Zpravidla se jedná o

  • volná pracovní místa úředníků, u kterých bude sjednán pracovní poměr na dobu určitou (např. zástup za mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou, dlouhodobou pracovní neschopnost stávajícího úředníka apod.),
  • volná pracovní místa zaměstnanců, u kterých bude sjednán pracovní poměr na dobu určitou i neurčitou.