Pražské služby, a.s. (Portál hlavního města Prahy)

Pražské služby, a.s.

Společnost Pražské služby, a.s., plní funkci operátora celopražského systému nakládání s komunálním odpadem a ve spolupráci s dalšími subdodavateli zajišťuje soustřeďování, využívání a odstraňování veškerého odpadu vyprodukovaného občany hlavního města Prahy a dalšími subjekty. Je provozovatelem Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO v Praze-Malešicích a sběrných dvorů na území hlavního města, zajišťuje také přistavení velkoobjemových kontejnerů pro likvidaci objemného odpadu od občanů. Provozuje rovněž silničářské činnosti - dopravní značení a zařízení, čištění komunikací a jejich součástí a zajišťování sjízdnosti komunikací, drobné opravy atd.

 

Webové stránky společnosti: www.psas.cz

 

Složení statutárních orgánů společnosti ke dni: 17. 2. 2021