Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (Portál hlavního města Prahy)

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Zajišťuje výrobu vody pro 1,267 mil. obyvatel hlavního města Prahy a dalších cca 60 tis. obyvatel Středočeského kraje. Provozuje úpravny vody Káraný a Podolí. Zajišťuje provoz a údržbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd.

Podíl hl. m. Prahy: 49 %

 

Webové stránky: https://www.pvk.cz/

 

Složení statutárních orgánů společnosti ke dni: 17. 2. 2021