Pražská vodohospodářská společnost a.s. (Portál hlavního města Prahy)

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s. je správcem vodohospodářského majetku hlavního města Prahy. Je odpovědná za udržování vodovodní sítě a kanalizační soustavy v provozuschopném stavu, za její obnovu a rozvoj. Je odpovědná za nákup vody od společnosti Želivská provozní, s r.o., a Vodárna Káraný, a.s. Je také správcem přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Zajišťuje plán obnovy vodohospodářského majetku, vyjadřování ke stavbám, k územnímu plánování, koncepčním dokumentům a investičním záměrům.

 

Webové stránky společnosti: www.pvs.cz

 

Složení statutárních orgánů společnosti ke dni: 16. 2. 2021