Technologie hlavního města Prahy, a.s. (Portál hlavního města Prahy)

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., se na konci roku 2017 transformovala z TCP – Vinohrady, a.s. 1. června 2018 převzala správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení v Praze a s tím souvisejících technologií a spustila provoz nového dispečinku pro příjem hlášení o haváriích a poruchách veřejného osvětlení. Zároveň zahájila provoz havarijní a servisní služby.

 

Webové stránky společnosti: www.thmp.cz

 

Složení statutárních orgánů společnosti ke dni: 17. 2. 2021