Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (Portál hlavního města Prahy)

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s, spravuje, udržuje, opravuje a dále rozvíjí majetek města - silnice II. a III. třídy, místní a vybrané účelové komunikace na území hlavního města. Poskytuje služby spojených se správou tohoto nemovitého majetku, stejně jako projektovou, dopravně-inženýrskou a stavebně inženýrskou činnost. Zabývá se také opatřeními ke snižování dopravní nehodovosti, optimalizací organizace a řízení silničního provozu, sledováním a vyhodnocováním vývoje dopravy i systematickou přípravou dalšího rozvoje celé dopravní soustavy hlavního města Prahy,

 

Webové stránky společnosti: www.tsk-praha.cz

 

Složení statutárních orgánů společnosti ke dni: 17. 2. 2021