Úpravna vody Želivka, a.s. (Portál hlavního města Prahy)

Úpravna vody Želivka, a.s.

Společnost Úpravna vody Želivka, a.s., je největší úpravnou vody pro hl. m. Prahu. Doprava pitné vody do Prahy je zajištěna štolovým přivaděčem o délce 51,97 km do vodojemu Jesenice I u obce Vestec. Podíl Želivky na zásobování Prahy pitnou vodou se pohybuje okolo 74 %. Voda je do úpravny dodávána z vodárenské nádrže Švihov, která má objem 266,5 mil. m3 vody. Základní technologií úpravy vody je koagulační filtrace s dávkováním síranu hlinitého. Pitná voda je zdravotně zabezpečena ozonem a chlorem. Úpravna dále zásobuje pitnou vodou i oblasti Středočeského kraje a kraje Vysočina.

Podíl hl. m. Prahy: 90,0353 %

 

Webové stránky společnosti: www.zelivskaprovozni.cz

 

Složení statutárních orgánů společnosti ke dni: 17. 2. 2021