Zdroj pitné vody Káraný, a.s. (Portál hlavního města Prahy)

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Společnost Zdroj pitné vody Káraný, a.s., zásobuje Prahu pitnou vodou zhruba z 1/3 potřeby. Jedná se o kvalitní pitnou vodu v množství cca 1.000 l/s, s možnou kapacitou až téměř dvojnásobnou. Výroba vody je závislá na řece Jizeře, způsob je dvojí: první, starší, systém využívá tzv. břehové infiltrace a čerpání vody prostřednictvím mnoha vrtů podél řeky Jizery. Druhým způsobem je umělé obohacování podzemních zdrojů vody, tzv. umělou infiltrací, kterou zajišťuje dceřiná společnost Vodárna Káraný, a.s.

Podíl hl. m. Prahy: 97,25 %

 

Webové stránky společnosti: www.zpvkarany.cz

 

Složení statutárních orgánů společnosti ke dni: 17. 2. 2021