Odbory

Ředitel MHMP

Odbory v přímé podřízenosti ředitele Magistrátu

Zvláštní organizační jednotky Magistrátu

Sekce průřezových činností

Sekce řízení a digitalizace

Sekce finanční a majetku

Sekce služeb občanům

Sekce rozhodování o území

Uvolnění členové ZHMP