Odbory

Ředitel MHMP

Odbory v přímé podřízenosti ředitele Magistrátu

Zvláštní organizační jednotky Magistrátu

Sekce řízení úřadu

Sekce finanční a správy majetku

Sekce služeb občanům

Sekce rozhodování o území

Uvolnění členové ZHMP