oddělení procesních a metodických činností


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 6
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Bc. Jan Čihák manažer kvality a rizik +420 236 00 2379 j.cihak@praha.eu
Mgr. Jana Drašarová metodička činností GDPR +420 236 00 4966 jana.drasarova@praha.eu
Ing. Lucie Roubíčková vedoucí oddělení procesních a metodických činností +420 236 00 2469 lucie.roubickova@praha.eu
Andrea Ševcová sekretářka +420 236 00 2020 andrea.sevcova@praha.eu
Ing. Marie Tobolová specialistka projektů +420 236 00 2008 marie.tobolova@praha.eu
Bc. Zdeňka Topolczanová referentka organizačních vztahů a informací +420 236 00 2650 zdenka.topolczanova@praha.eu
Celkový počet: 6
Na stránce: